Stacks Image 1928

Европейски стандарти за болнична фармация


Окончателното споразумение за Европейските стандарти за болнична фармация беше постигнато на Европейска среща на високо равнище, проведена в Брюксел през май 2014 г. на която присъстваха повече от 100 души. Тези стандарти следва да се спазват във всички европейски здравни системи, за да се осигури безопасно, ефективно и оптимално използване на лекарствата, чрез съвместна работа в рамките на мултидисциплинарни екипи.

Стандартите са съставени след консултация чрез метода Delphi с националните асоциации на страните-членки на Европейската асоциация на болничните фармацевти и европейски пациентски организации и организации на медицински специалисти. Стандартите са подложени на пропорционално гласуване, от същите организации, по време на срещата на високо равнище.

Следващата стъпка, планирана от EAHP и националните асоциации на страните-членки, е сътрудничество с националните здравни органи за осъществяване на пълното прилагане на Европейските стандарти за болнична фармация във всяка европейска страна.


Pasted Graphic
Европейски стандарти за болнична фармация
Европейски стандарти за болнична фармация: речник
(Форматирано копие от официалния превод. Виж линковете по-долу.)


В Европейското списание по болнична фармация (European Journal of Hospital Pharmacy) е публикуван пълен обзор на срещата на високо равнище и на съставянето на стандартите. Повече информация ТУК.

Публикация в сайта на EAHP: ТУК .
Пправила за добра фармацевтична практика:
ТУК .
Европейски стандарти за болнична фармация (BG):
ТУК .
Европейски стандарти за болнична фармация: речник (BG):
ТУК.