Първа Национална Конференция на ПОБФБ - 2007

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА за ПЪРВА НАЦИОНАЛНА научно-организационна конференция по БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ

ТЕМА: “ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД БОЛНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”
12-14 октомври 2007, гр. София


12 октомври 2007 (петък)

14.00 – 17.00 Регистрация на участниците
17.00 – 17.15 Официално откриване – маг. фарм. Попова – Председател на ПОБФ
17.15 – 17.30 Приветствия на гости и представители на МЗ, БФС, Фармацевтичен факултет и др.
17.30 – 17.45 Поздравление от European Society of Hospital pharmacy
17.45 – 18.15 Пленарен доклад – Проф. Р. Грьонинг – Директор на Институт по фармацевтична технология, гр. Мюнстер, Германия
18.15 – 19.30 Тематично представяне на генералните спонсори (по 10 мин.)
20.00 Официална вечеря

13 октомври 2007 (събота)

Сутрешна сесия на ТЕМА: “Информационни системи в болничната практика”
9.00 – 9.30 Информационни потоци и документи в болничната аптека доц. Г. Петрова, д.ф.н.
9.30 – 9.50 Представяне на спонсор - GlaxoSmithKline
9.50 – 10.05 Информационни системи и практика в болничните аптеки във Франция маг. фарм. В. Давидкова
10.05 – 10.25 Представяне на спонсор - Pfizer
10.25 – 10.40 Проучване на състоянието на информационните проблеми в някои болнични аптеки в София маг. фарм. Светла Георгиева
10.40 – 11.10 Кафе пауза
11.10 – 12.00 Дискусия
12.00 – 14.00 Обедна почивка

Следобедна сесия на ТЕМА: “Управление на качеството”
14.00 – 14.30 Управление на качеството маг. фарм. Асена Стоименова
14.30 – 14.45 Показатели за състоянието на болничните аптеки доц. И. Гетов, д.ф.
14.45 – 15.05 Представяне на спонсор - Actavis
15.05 – 15.20 Акредитационни процедури в болничните аптеки маг. фарм. Нина Първанова
15.20 – 15.40 Представяне на спонсор - MSD
15.40 – 16.10 Качествено осигуряване на лекарствения мониторинг доц. Ст. Титева, д.ф.
16.10 – 16.30 Представяне на спонсор - Sopharma
16.30 – 17.00 Кафе пауза
17.00 – 17.45 Дискусия
19.30 Работна вечеря на участниците

14 октомври 2007 (неделя)

9.00 – 11.00 Обсъждане на организационни въпроси на Асоциацията на болничните фармацевти в България
12.00 Отпътуване

blog comments powered by Disqus