Академичен Семинар EAHP

Уважаеми колеги,
УС на ПОБФБ има удоволствието да ви покани за участие в:

Академичен Семинар EAHP - Белград, Сърбия, 20-22 май 2011
"Hospital pharmacists as part of the therapeutic drug committee" 
"Patient safety: the role of hospital pharmacists in risk management"


EAHP, поема всички разходи по участието (с изключение на транспорта) на трима представители от България. Участниците трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са Болнични фармацевти;
2. Да са препоръчани от ПОБФБ;
3. Свободно да говорят английски език;
4. Да посетят всички сесии на семинара;
5. Да изнесат доклад за участието си на следващата Конференция по Болнична фармация, организирана от ПОБФБ.

Всички желаещи колеги, отговарящи на горните изисквания, да изпратят кратка „молба-мотивационно писмо”  до УС на ПОБФБ в срок до 04.02.2011 г.

До: Нина Първанова /председател/ - nina.purvanova@yahoo.com
Копие до: Велина Григорова /секретар/ - veligrig@abv.bg

Приложение: EAHP_Academy_Seminar_Invitation_2011_Bulgaria.pdf

blog comments powered by Disqus