Академични семинари EAHP - 2012

Уважаеми колеги,
УС на ПОБФБ има удоволствието да ви покани за участие в следните Академичени Семинари организирани от EAHP

1. Academy Summit 2012  “Management”
     Dusseldorf, Germany


EAHP, поема всички разходи по участието на двама представители от България. Участниците трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са Управители на Болнични аптеки;
2. Свободно да говорят английски език;
3. Да изнесат доклад за участието си на следващата Конференция по Болнична фармация, организирана от ПОБФБ.

Повече информация можете да получите от прикачения файл по-долу.

Всички желаещи колеги, отговарящи на горните изисквания, спешно до 18.12.2011 да се свържат с Нина Първанова или Велина
Григорова (контактните данни са по-долу).

2.  "What do we need to know about building or reconstructing a hospital pharmacy? "  
    Thessaloniki, Greece, 20-22 April 2012

 
EAHP, поема всички разходи по участието (с изключение на транспорта) на трима представители от България. Участниците трябва да отговарят на следните условия:
 
1. Да са Болнични фармацевти;
2. Да са препоръчани от ПОБФБ;
3. Свободно да говорят английски език;
4. Да посетят всички сесии на семинара;
5. Да изнесат доклад за участието си на следващата Конференция по Болнична фармация, организирана от ПОБФБ.

Повече информация можете да получите от прикачения файл по-долу.

Всички желаещи колеги, отговарящи на горните изисквания, да се свържат с Нина Първанова или Велина Григорова в срок до 10.01.2012.


За контакти с ПОБФБ:

Нина Първанова /председател/ -  nina.purvanova@yahoo.com
Велина Григорова /секретар/ -  veligrig@abv.bg
blog comments powered by Disqus