Следдипломно обучение

Конкурсни изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
за останалите незаети места 2012год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация” на МУ-София

Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за останалите незаети места във вестник „Новинар” бр.114 от 18.05.2012 год.

Документи за конкурсите се подават в отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ - София, бул. “Акад. Ив. Гешов” 15, ет. 12, стая № 7 в едномесечен срок от публикуването на обявата от 10:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:30 часа всеки работен ден.


За подробности: ТУК.
Допълнителна информация: доц. Илко Гетов, дф ( Тел. (02) 923.658.7, -имейл- ) - отговорник за СДО на Фармацевтичен факултет при МУ-София

blog comments powered by Disqus