Първа Национална Конференция на ПОБФБ - 2007

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА за ПЪРВА НАЦИОНАЛНА научно-организационна конференция по БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ

ТЕМА: “ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД БОЛНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”
12-14 октомври 2007, гр. София


12 октомври 2007 (петък)

14.00 – 17.00 Регистрация на участниците
17.00 – 17.15 Официално откриване – маг. фарм. Попова – Председател на ПОБФ
17.15 – 17.30 Приветствия на гости и представители на МЗ, БФС, Фармацевтичен факултет и др.
17.30 – 17.45 Поздравление от European Society of Hospital pharmacy
17.45 – 18.15 Пленарен доклад – Проф. Р. Грьонинг – Директор на Институт по фармацевтична технология, гр. Мюнстер, Германия
18.15 – 19.30 Тематично представяне на генералните спонсори (по 10 мин.)
20.00 Официална вечеря

Прочети още...
Comments