Втора Национална Конференция на ПОБФБ - 2008

Уважаеми колеги,

От името на Професионалната Организация на Болничните Фармацевти в България, имам удоволствието, отново да Ви поканя да участвате, във Втората Национална Конференция по Болнична Фармация на тема "Предизвикателства пред болничната фармация".

Конференцията ще се проведе от 24 Октомври до 26 Октомври 2008 година в хотел Дедеман София Принцес.
Официален гост ще бъде председателят на Европейската Асоциация на Болничните Фармацевти. Ще участват членове на асоциацията и фармацевти, работещи в болничните аптеки в цялата страна.


С уважение,
Маг. Фарм. Н. Първанова
Председател на ПОБФБ
Comments