Проведе се Четвърта Национална Конференция на ПОБФБ

4
Състоялата се на 29-31.10.2010г. Четвърта Национална Конференция на ПОБФБ беше важно събитие за членовете й, които вече наброяват 161.На 30.10.2010г. се състоя редовно отчетно-изборно събрание, на което старото ръководство даде отчет за своята работа през първите четири години от съществуването на ПОБФБ - за първите стъпки и прохождането на й до приемането ни за член на ЕАНР през 2009г. Засиленият интерес към членство в ПОБФБ показва положителната оценка на колегите. След ползотворни дебати бяха избрани нови УС и КК. Провелата се на 31.10.2010г. кръгла маса с участието на зам.министър Гергана Павлова, д-р Пламен Цеков - депутат в 41-то НС, проф.Генка Петрова, доц. д-р Николай Данчев, доц. Иилко Гетов, доц. М. Касърова, доц. Д. Димитров, маг.фарм. М. Ненчев - председател на БФС, позволи на участниците в нея да поставят наболели въпроси за болничната фармация в България, свързани с Наредба №34/2005г, Наредба №8/200 г, с провеждането на търгове по ЗОП, с развитието на клиничната фармация и фармакоикономиката в българските лечебни заведения. Получихме уверението на зам.министър Гергана Павлова и д-р Пламен Цеков, че ще вземат предвид мнението и предложенията на колегите, което надяваме се, да доведе до реални резултати в подобряването на болничната помощ  и издигането на статута на болничните фармацевти в България. Работата, която ни чака през следващите четири години, ще бъде още по-усилена, тъй като ние трябва да защитим постигнатото и да затвърдим позициите на ПОБФБ пред фармацевтичната колегия в България и Европа. Надяваме се да оправдаем гласуваното ни доверие.
 
-- УС на ПОБФБ
Comments

Четвърта Национална Конференция на ПОБФБ - 2010

Уважаеми колеги,
От името на Професионалната Организация на Болничните Фармацевти в България, имамe удоволствието, отново да Ви поканим да участвате, в ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА научно-практическа конференция по БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ, която ще се проведе в х-л КАЛИНА ПАЛАС, гр. Трявна от 29-31.10.2010 г.

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА
научно-практическа конференция по Болнична фармация


29-31 Октомври 2010 г.,гр. Трявна, х-л КАЛИНА ПАЛАС, гр. Трявна
За контакти: eventidea.bg@gmail.com

Прочети още...
Comments