Академични семинари EAHP - 2012

Уважаеми колеги,
УС на ПОБФБ има удоволствието да ви покани за участие в следните Академичени Семинари организирани от EAHP

1. Academy Summit 2012  “Management”
     Dusseldorf, Germany


EAHP, поема всички разходи по участието на двама представители от България. Участниците трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са Управители на Болнични аптеки;
2. Свободно да говорят английски език;
3. Да изнесат доклад за участието си на следващата Конференция по Болнична фармация, организирана от ПОБФБ.

Повече информация можете да получите от прикачения файл по-долу.

Всички желаещи колеги, отговарящи на горните изисквания, спешно до 18.12.2011 да се свържат с Нина Първанова или Велина
Григорова (контактните данни са по-долу).

2.  "What do we need to know about building or reconstructing a hospital pharmacy? "  
    Thessaloniki, Greece, 20-22 April 2012

 
EAHP, поема всички разходи по участието (с изключение на транспорта) на трима представители от България. Участниците трябва да отговарят на следните условия:
 
1. Да са Болнични фармацевти;
2. Да са препоръчани от ПОБФБ;
3. Свободно да говорят английски език;
4. Да посетят всички сесии на семинара;
5. Да изнесат доклад за участието си на следващата Конференция по Болнична фармация, организирана от ПОБФБ.

Повече информация можете да получите от прикачения файл по-долу.

Всички желаещи колеги, отговарящи на горните изисквания, да се свържат с Нина Първанова или Велина Григорова в срок до 10.01.2012.


За контакти с ПОБФБ:

Нина Първанова /председател/ -  nina.purvanova@yahoo.com
Велина Григорова /секретар/ -  veligrig@abv.bg
Comments

Пета Национална Конференция на ПОБФБ - 2011

Уважаеми колеги,
От името на Професионалната Организация на Болничните Фармацевти в България, имамe удоволствието, отново да Ви поканим да участвате, в ПЕТА (ЮБИЛЕЙНА) НАЦИОНАЛНА научно-практическа конференция по БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ, която ще се проведе в кк. Албена, х-л Фламинго гранд 5* от 14-16.10.2011 г.

Прочети още...
Comments

Фармацевтите на бъдещето няма само да продават лекарства

16.05.2011, zdrave.net, Елица Тодорова

Роберто Фронтини е председател на Европейската асоциация на болничните фармацевти от юни 2009 г. В организацията понастоящем членуват 31 държави и над 21 000 индивидуални членове.

frontini
Г-н Фронтини, вие сте президент на Европейската асоциация на болничните фармацевти. Бихте ли обяснил какво точно означава понятието „болничен фармацевт” и има ли някакви съществени различия между държавите?

Самата дефиниция за „болница” до известна степен е различна в Европа: в някои държави под болница разбират само леглата за активно лечение, но не и тези за продължителни грижи. В други страни и двата вида лечебни заведения се считат за болници. В общия случай обаче болничният фармацевт е фармацевт, който работи на пълен или непълен работен ден в болница и се грижи за хоспитализирани пациенти. В някои държави болниците осигуряват грижи и за нехоспитализирани пациенти, особено в специализирани амбулатории. В такъв случаи болничните фармацевти също предоставят услуги и за външни хора. Като цяло фармацевтите, които работят в обикновени аптеки за продажби на дребно не са болнични фармацевти, дори и ако тези аптеки предоставят услуги на болници. Има обаче и изключения, като например Норвегия, където фармацевтичните услуги в болниците се предоставят от аптеки, които в същото време са и обществени аптеки. Бих казал, че основната разлика е собствеността – собственик на болничните аптеки като цяло са болниците, а не частни лица.

Прочети още...
Comments

Академичен Семинар EAHP

Уважаеми колеги,
УС на ПОБФБ има удоволствието да ви покани за участие в:

Академичен Семинар EAHP - Белград, Сърбия, 20-22 май 2011
"Hospital pharmacists as part of the therapeutic drug committee" 
"Patient safety: the role of hospital pharmacists in risk management"


EAHP, поема всички разходи по участието (с изключение на транспорта) на трима представители от България. Участниците трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са Болнични фармацевти;
2. Да са препоръчани от ПОБФБ;
3. Свободно да говорят английски език;
4. Да посетят всички сесии на семинара;
5. Да изнесат доклад за участието си на следващата Конференция по Болнична фармация, организирана от ПОБФБ.

Всички желаещи колеги, отговарящи на горните изисквания, да изпратят кратка „молба-мотивационно писмо”  до УС на ПОБФБ в срок до 04.02.2011 г.

До: Нина Първанова /председател/ - nina.purvanova@yahoo.com
Копие до: Велина Григорова /секретар/ - veligrig@abv.bg

Приложение: EAHP_Academy_Seminar_Invitation_2011_Bulgaria.pdf

Comments