Шеста Национална Конференция на ПОБФБ - 2012

Професионална Организация на Болничните Фармацевти в България /ПОБФБ/
Има удоволствието да Ви покани на

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ


Тема: ,,Болничният фармацевт във фокуса на промените в здравеопазването в България"

Конференцията ще се проведе от 19-ти до 21-ви октомври 2012 г.,  в Парк Хотел Империал ****, гр. Пловдив


Hotel Imperial, 4017 Plovdiv, Bulgaria
6, Lev Tolstoy str./ 1A, Arch.Kamen Petkov str.
tel:+ 359 32 600 730 / fax: + 359 32 600 735

Прочети още...
Comments

Постерна сесия - 2012

Изисквания за участие в постерна сесия на

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА
научно-практическа конференция по Болнична фармация
на ТЕМА


“Болничната фармация в България – настояще и бъдеще”
19-21 октомври 2012 г., гр. Пловдив, хотел „Империал 4 *”1. Всички членове на ПОБФБ и регистрирани участници в конференцията могат да изпратят резюме и да участват с постер в постерната сесия на 20 октомври 2012 г.
2. Постер и резюме към него могат да съдържат собствено проучване, споделен опит или особености на практиката на болничната фармация, теоретична разработка или преглед на литературата по актуален проблем по тематиката на конференцията.
3. Оценяване – комисия, съставена от представители на академичните среди и ПОБФБ ще оцени представените постери и първите три от тях ще бъдат отличени. Това дава възможност за представяне на постерите на Европейския конгрес по болнична фармация през 2013 г. от квотата на ПОБФБ.

4. Изисквания към резюмето
1. Резюмето трябва да бъде в обем до една стандартна страница (1800 знака), разредка 1,5, шрифт Times New Roman, размер 12, полета 2,5 см от всички посоки на страницата и да съдържа – заглавие, автор(и), име и адрес на институцията/болницата, електронна поща или адрес за кореспонденция, основен текст и 3-5 ключови думи. Не използвайте болдиран шрифт, италик, таблици, фигури и други специални символи.
2. Срок за представяне на резюметата 14.09.2012 г., вкл.
3. Резюметата трябва да се изпратят в електронен вид на адрес: ilko.getov@gmail.com, kraeff@gmail.com
4. Резюметата ще бъдат публикувани в материалите на конференцията и ще бъдат качени на страницата на ПОБФБ в интернет.
5. Изисквания към постера
1. Размери на постера – 70 см ширина и 100 см височина.
2. Право на авторите е да изберат качеството и вида на печата.
3. Организационният комитет не отговаря за постери, които останат неприбрани след края на постерната сесия или бъдат повредени по време на сесията.Към 15.10.2012 г., са постъпили и са одобрени следните заявки за участие в постерната сесия:
1. Лилия Валериева Богданова, ФФ-София, ІV-ти курс, тема: Ролята на болничния фармацевт в клиничните проучвания
2. Албена Яниславова Желязкова, ФФ-Пловдив, ІV-ти курс, тема: Болничната фармация в България - съвременна мисия и перспективи
3. Даниела Кирилова Димитрова, ФФ-София, ІV-ти курс, тема: Биомагнитни наночастици и тяхното приложение като носители на лекарствени средства 
4. Цветелина Тодорова Тодорова, ФФ-София, V-ти курс, резюме: Преглед на критичните моменти в развитието на болничната фармация в България

Comments

Interface Management of Pharmacotherapy

Interface Management of Pharmacotherapy Promoting Hospital-Primary Care Collaboration for Rational Use of Medicines Workshop and Site Visit
September 11–13, 2012 Stockholm, Sweden

Organized by
Drug and Therapeutics Committee, Stockholm County Council, Stockholm, Clinical Pharmacology at Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital in collaboration with
WHO Essential Medicines and Health Products

download
Файлове за сваляне:


120510_Flyer_Stockholm_Model_use_of_Drugs_pdf_1.pdf
Final_Programme_Interface_Management_of_Pharmacotherapy_Sep_11_13_2012_Stockholm_2.pdf
Comments

Следдипломно обучение

Конкурсни изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
за останалите незаети места 2012год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация” на МУ-София

Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за останалите незаети места във вестник „Новинар” бр.114 от 18.05.2012 год.

Документи за конкурсите се подават в отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ - София, бул. “Акад. Ив. Гешов” 15, ет. 12, стая № 7 в едномесечен срок от публикуването на обявата от 10:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:30 часа всеки работен ден.


За подробности: ТУК.
Допълнителна информация: доц. Илко Гетов, дф ( Тел. (02) 923.658.7, -имейл- ) - отговорник за СДО на Фармацевтичен факултет при МУ-София

Comments