Седма Национална Конференция на ПОБФБ - 2013

Професионална Организация на Болничните Фармацевти в България /ПОБФБ/
Има удоволствието да Ви покани на


СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ
Тема: ,,Аспекти на достъпността до лекарствените продукти и медицински изделия
в болничната фармация"

Конференцията ще се проведе от 04-ти до 06-ти Октомври 2013 г.,
в Интерхотел Велико Търново, гр. Велико Търново.

Прочети още...
Comments

Академичен Семинар EAHP 2013

Уважаеми колеги,
УС на ПОБФБ има удоволствието да ви покани за участие в: Академичен Семинар на EAHP - Лисабон, Португалия, 12-15 септември 2013

"Pharmacoeconomics - tools, strategies and beyond"

Участниците трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са Болнични фармацевти;
2. Да са препоръчани от ПОБФБ;
3. Свободно да говорят английски език;
4. Да посетят всички сесии на семинара;
5. Да изнесат доклад за участието си на следващата Конференция по Болнична фармация, организирана от ПОБФБ.

EAHP ще покрие разходите за семинара (регистрация, настаняване в хотел с 3 нощувки) за трима участници от България. Пътните разходи са за сметка на участниците.

За повече подробности: http://www.eahp.eu/events/academy/academy-seminar-2013-lisbon-portugal
Всички желаещи колеги, отговарящи на горните изисквания, моля да се свържат с Велина Григорова  в срок до 13.07.2013 г.

Контакти: тел: 02 9307030 email: veligrig@abv.bg
Comments