Програма на VIII Конференция на ПОБФБ

Програма на VIII Национална Конференция по Болнична Фармация на тема „Европейски насоки в развитието на болничната фармация”

24 - 26 октомври 2014 г., хотел Сол Несебър Бей , гр.Несебър

Петък, 24.10.2014
Модератор: маг.фарм. Албена Чамурджиева

16:00 – откриване на конференцията
маг.фарм. Нина Първанова, Председател на ПОБФБ

16:05 - 16:15 – приветствия към участниците в конференцията
16:15 - 16:30 – еБФС - Електронен регистър, Информационна платформа и Европейска професионална карта
маг.-фарм. Светослав Крумов, Главен секретар на УС на БФС
16:30 - 17:00 – "Отвъд ефектите на диуретичното лечение при сърдечна недостатъчност"
доц. д-р М. Пенев, УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович", Стара Загора
17:00 - 17:15 – "СЕРВИЕ – 20 години иновативни решения в полза на българските пациенти"
д-р Иван Атанасов, Сервие
17:15 - 17:30 – "MYOCET – предимства на липозомалния доксорубицин"
маг.фарм. Велина Григорова, СБАЛДОХЗ София
17:30 - 17:45 – "Въведение във фармакоепидемиологията. Основни термини"
маг.фарм. Марияна Енева /обучителен семинар на ЕАНР/
17:45- 18:00 – "Оценка на риска при фармакоепидемиологични проучвания"
маг.фарм. Христина Лебанова /обучителен семинар на ЕАНР/
18:00 - 18:15 – "Основни насоки и практически умения при работа с REVMAN 5.3"
маг.фарм. Зорница Велкова /обучителен семинар на ЕАНР/
18:15 - 18:30 – "Нови хоризонти в инфузионната и обемозаместващата терапия",
проф. Темелков, УМБАЛ „Александровска"

20:00 – вечеря

Събота, 25.10.2014
Модератор: маг.фарм. Велина Григорова

08:30 - 08:45 – Генерална асамблея на ЕАНР 2014г.
маг.фарм.Веселина Пушкарова-Антова, СБАЛАГ „Майчин дом" София
08:45 - 09:00 – Европейска среща на високо равнище - Брюксел 2014
маг.фарм.Велина Григорова
09:00 - 10:00 – Introduction to pharmacovigilance
Solveig Blomvik, Managing Director, LINDEQ A/S (Denmark)
10:00 - 10:30 – "Дългосрочно лечение с Таргин – уроци от живота"
д-р Елисавета Илиева, КОЦ Шумен
10:30 - 11:00 – кафе-пауза
11:00 - 11:15 – „Полфарма в България"
маг.фарм. Сава Огнянов, Полфарма
11:15 - 11:30 – "Поглед към коагулопатиите"
маг.фарм. Цветанка Вълчанова, СБАЛХЗ София
11:30 - 11:45 – "Everolimus (Afinitor®) – ползи при авансирал карцином на гърда"
доц. д-р Димитър Калев, Клиника по медицинска онкология, УМБАЛ " Света Марина" – Варна
11:45 - 12:00 – "Миелофиброза – нови достижения в медицината"
д-р Илина Мичева, Клиника по хематология, УМБАЛ "Света Марина" – Варна
12:00 - 12:30 – „Биотехнологии, биоподобни лекарства и колко различен може да е биоподобният? Очертават ли се и разлики в практиката между Европа и САЩ"
д-р Борислав Борисов, Рош България
13:00 - 14:15 – обяд

14:15 – 15:00 – регистрация за участие в ОИС

15:00 – Отчетно-изборно събрание

20:00 – официална вечеря


Неделя, 26.10.2014

10:00 – Кръгла маса на тема:

1. Обсъждане на отчет за изразходваните лекарствени продукти, включени в приложение №2 на ПЛС от лечебните заведения.
Модератор: маг.фарм. Нина Първанова
Участници: М.Пейчева, В.Марик, маг.фарм. Ж.Томасини – НСЦРЛП

2. Обсъждане на предложените промени в Наредба 4 на МЗ за условията и реда на отпускане на лекарствени продукти и в Наредба 28 на МЗ за устройството, реда и организацията на работа в аптеките.
Модератор: маг.фарм. Н.Първанова
Участници: проф. Илко Гетов, маг.фарм. Лидия Нейчева, маг.фарм. Антон Краев, маг.фарм. Албена Цекова, маг.фарм. Марияна Енева

12:00 – отпътуване
blog comments powered by Disqus