Пета Национална Конференция на ПОБФБ - 2011

Уважаеми колеги,
От името на Професионалната Организация на Болничните Фармацевти в България, имамe удоволствието, отново да Ви поканим да участвате, в ПЕТА (ЮБИЛЕЙНА) НАЦИОНАЛНА научно-практическа конференция по БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ, която ще се проведе в кк. Албена, х-л Фламинго гранд 5* от 14-16.10.2011 г.

ПРОГРАМА
на ПЕТА (ЮБИЛЕЙНА) НАЦИОНАЛНА
научно-практическа конференция по Болнична фармация
на ТЕМА
“Болничната фармация в България – Европейски предизвикателства и решения”
14-16 октомври 2011 г., кк. Албена, хотел Фламинго гранд 5*


14 октомври 2011 (петък)
 
след 15:00 ч. Пристигане на участниците и гостите
15:00 – 20;00 Регистрация и настаняване
20:30 вечеря
 
15 октомври 2011 (събота)
Професионална сесия
Модератор: доц. Илко Гетов
 
08:30 – 08:40 Откриване на конференцията
Маг.фарм. Н. Първанова – Председател на ПОБФБ

08:40 – 08:50 Поздравления към участниците
 
08:50 – 09:20 1. Софарма Трейдинг – лидер в сектора фармация за 2010г.
Лектор:  д-р Тихомир Колев – Директор продажби болничен пазар/лекарства/
2. Софарма – актуални терапевтични решения
Лектор: д-р Анна Кралева – Продуктов мениджър “Кардиология”

09:20 – 09:50 Представяне на участието на ПОБФБ в Генералната асамблея на ЕАНР в гр. Дъблин, Ирландия
Маг.фарм. Светла Георгиева и маг.фарм. Сава Огнянов
 
09:50 – 10:10 MERCK KGaA – иновации и традиции
Лектор: Доц. Д-р Николай Данчев, д.м. – Зам.Декан на ФФ на МУ-София и Ръководител катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”
 
10.10 – 10.30 Проучване на ЕАНР за състоянието на болничната фармация в Европа – къде сме ние?
Mrs. Tajda Miharija-Gala, Директор по професионалното развитие на ЕАНР
 
10:30 – 11:00 Кафе-пауза

Научна сесия
Модератор: маг.фарм. Сава Огнянов

11:00 – 11:30 Академичен семинар:
"Hospital pharmacists as part of the therapeutic drug committee"
"Patient safety: the role of hospital pharmacists in risk management"
ЕАНР – Белград, май 2011 г.
Маг.фарм. Цветанка Вълчанова
Маг.фарм. Кристина Митова

11:30 – 11:50 Таргетна терапия в онкологията и хематологията: нови цели, нови възможности!
Лектор: доц. д-р Жанет Грудева, Нач. клиника по онкология и хематология,
Зам.директор по лечебната дейност, УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив
 
11:50 – 12:30 Лекарствен мониторинг на антибактериалната терапия
Доц. Д-р Николай Данчев, д.м. – Зам.Декан на ФФ на МУ-София и Ръководител катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”
 
12.30 – 13.30 Сателитен симпозиум с подкрепата на Бьорингер
„Заедно за намаляване на сърдечно-съдовия риск и превъзхождаща профилактика на инсулт при предсърдно мъждене”
Оптималната терапия за лечение на артериална хипертония: 24 часов контрол и сърдечно-съдова протекция
Лектор: Доц. Д-р Жана Георгиева, МУ-Варна

13.30 – 14.30 Обяд на участниците

Практическа сесия
Модератор: маг.фарм. Нина Първанова

14:30 – 14:50 Практическа фармакоикономика за болничните аптеки
Лектори: проф. Генка Петрова, д.ф.н
гл.ас. Асена Стоменова, д.ф.

14:50 – 15:10 Ecoflac® plus Функционалност без компромиси"
Лектор: доц. д-р Георги Царянски, СБАЛССЗ ”Св.Екатерина” София
 
15:10 – 15:30 Амджен-биотехнологични иновации в нефрологичните практики
Лектор: доц. д-р Реджина Джераси, ВМА София
 
15:30 – 15:50 Vimovo – движи се без болка
Лектор: доц. д-р Каприлян, УМБАЛ "Св.Марина
 
15:50 – 16:10 "Floxal - приложение в болничната практика”
Лектор: маг.фарм. Красимира Илиева, Директор Фарма отдел Bausch+Lomb
 
16:15 – 17:00 Студентски сателитен симпозиум с участието на Българска фармацевтична студентска асоциация (БФСА)
Модератор: гл. ас. маг.фарм. Евгени Григоров

20.00 Гала вечеря на ПОБФБ

16 октомври 2011 (неделя)
 
09:00 – 10:00 Кръгла маса – дискусия на тема: „Текущи проблеми на болничната фармация”
Модератори: д-р Пламен Цеков – депутат в 41-то НС
Доц. Илко Гетов
 
10:00 – 10:30 Организационни въпроси
Заседание на УС на ПОБФБ
 
11:00 Отпътуване

blog comments powered by Disqus