Новини

НАРЕДБА № 4

НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.21 от 20 Март 2009г., изм. ДВ. бр.91 от 17 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2013г., изм. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 18 Ноември 2014г.

Преглед (свали) файл (18.11.2014 – Ciela.net)

Comments

Терапиите при рак се оскъпяват с 30% заради неглижирането им

unknown
от Мария Чипилева | Здравеопазване
22.05.2014г., с.IV

DSC02686

Брюксел подхвана болничните аптеки
 
Можем да участваме при предписването на лекарства, казва клиничният фармацевт Велина Григорова

 
Еднакви правила, по които да се развиват болничните аптеки в европейските държави, бяха приети през миналата седмица в Брюксел. Те са плод на усилията на болнични фармацевти, пациентски организации и сдружения на други медицински специалисти от 34 държави. Засега правилата са препоръчителни, но ще се предоставят на Министерството на здравеопазването (МЗ) и парламента, за да се въведат и у нас, казва Велина Григорова, която представляваше Професионалната организация на болничните фармацевти в България на срещата.

Прочети още...
Comments

Какво правят болничните фармацевти

Comments

Следдипломно обучение

Конкурсни изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
за останалите незаети места 2012год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация” на МУ-София

Обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за останалите незаети места във вестник „Новинар” бр.114 от 18.05.2012 год.

Документи за конкурсите се подават в отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ - София, бул. “Акад. Ив. Гешов” 15, ет. 12, стая № 7 в едномесечен срок от публикуването на обявата от 10:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:30 часа всеки работен ден.


За подробности: ТУК.
Допълнителна информация: доц. Илко Гетов, дф ( Тел. (02) 923.658.7, -имейл- ) - отговорник за СДО на Фармацевтичен факултет при МУ-София

Comments

Фармацевтите на бъдещето няма само да продават лекарства

16.05.2011, zdrave.net, Елица Тодорова

Роберто Фронтини е председател на Европейската асоциация на болничните фармацевти от юни 2009 г. В организацията понастоящем членуват 31 държави и над 21 000 индивидуални членове.

frontini
Г-н Фронтини, вие сте президент на Европейската асоциация на болничните фармацевти. Бихте ли обяснил какво точно означава понятието „болничен фармацевт” и има ли някакви съществени различия между държавите?

Самата дефиниция за „болница” до известна степен е различна в Европа: в някои държави под болница разбират само леглата за активно лечение, но не и тези за продължителни грижи. В други страни и двата вида лечебни заведения се считат за болници. В общия случай обаче болничният фармацевт е фармацевт, който работи на пълен или непълен работен ден в болница и се грижи за хоспитализирани пациенти. В някои държави болниците осигуряват грижи и за нехоспитализирани пациенти, особено в специализирани амбулатории. В такъв случаи болничните фармацевти също предоставят услуги и за външни хора. Като цяло фармацевтите, които работят в обикновени аптеки за продажби на дребно не са болнични фармацевти, дори и ако тези аптеки предоставят услуги на болници. Има обаче и изключения, като например Норвегия, където фармацевтичните услуги в болниците се предоставят от аптеки, които в същото време са и обществени аптеки. Бих казал, че основната разлика е собствеността – собственик на болничните аптеки като цяло са болниците, а не частни лица.

Прочети още...
Comments

Проведе се Четвърта Национална Конференция на ПОБФБ

4
Състоялата се на 29-31.10.2010г. Четвърта Национална Конференция на ПОБФБ беше важно събитие за членовете й, които вече наброяват 161.На 30.10.2010г. се състоя редовно отчетно-изборно събрание, на което старото ръководство даде отчет за своята работа през първите четири години от съществуването на ПОБФБ - за първите стъпки и прохождането на й до приемането ни за член на ЕАНР през 2009г. Засиленият интерес към членство в ПОБФБ показва положителната оценка на колегите. След ползотворни дебати бяха избрани нови УС и КК. Провелата се на 31.10.2010г. кръгла маса с участието на зам.министър Гергана Павлова, д-р Пламен Цеков - депутат в 41-то НС, проф.Генка Петрова, доц. д-р Николай Данчев, доц. Иилко Гетов, доц. М. Касърова, доц. Д. Димитров, маг.фарм. М. Ненчев - председател на БФС, позволи на участниците в нея да поставят наболели въпроси за болничната фармация в България, свързани с Наредба №34/2005г, Наредба №8/200 г, с провеждането на търгове по ЗОП, с развитието на клиничната фармация и фармакоикономиката в българските лечебни заведения. Получихме уверението на зам.министър Гергана Павлова и д-р Пламен Цеков, че ще вземат предвид мнението и предложенията на колегите, което надяваме се, да доведе до реални резултати в подобряването на болничната помощ  и издигането на статута на болничните фармацевти в България. Работата, която ни чака през следващите четири години, ще бъде още по-усилена, тъй като ние трябва да защитим постигнатото и да затвърдим позициите на ПОБФБ пред фармацевтичната колегия в България и Европа. Надяваме се да оправдаем гласуваното ни доверие.
 
-- УС на ПОБФБ
Comments

Световна конференция на FIP за бъдещето на професионалните фармацевти в болничната помощ

Окончателни препоръки от Базел – 4-ти декември 2008 г.
Consensus
Домакин на Световната конференция за бъдещето на професионалните фармацевти в болничната помощ бе Секцията на професионалните фармацевти в болничната помощ към FIP, в рамките на 68-мия годишен конгрес на Международната фармацевтична организация (FIP). Общо 348 професионални фармацевти в болничната помощ, представляващи 98 страни, се срещнаха на 30 и 31 август 2008 г. в Базел, Швейцария и успешно разработиха настоящите консенсусни препоръки, отразяващи преобладаващите сред гилдията виждания за практиката в болничната среда.

Прочети още...
Comments