Обучителен семинар на ЕАНР 2017
29.09.2017 - 01.10.2017, Виена, Австрия


Seminar 1: Hospital Pharmacy Practice Research – Scientific Quality
Seminar 2: Antibiotic Stewardship for Beginners

К· EAHP will cover the expenses for the seminar registration, hotel accommodation for the 3 nights (September 28 – September 29 - September 30) as well as official meals. Travel expenses have to be covered by the participants.
· Extra nights will be paid directly by participants to the hotel upon the check-out at the hotel reception.
· The official language of the seminar is English.Задължителни изисквания към участниците:
1.Да са болнични фармацевти
2.Да говорят свободно английски
3.Да присъстват на всички сесии на семинара
4.Да попълнят формуляр за оценка на семинара
5.Да участват с презентация в ХI Национална конференция по болнична фармация.

Срок за изпращане на кандидатурите 16.05.2017 на имейл veligrig@abv.bg, маг.фарм.Велина Григорова