Единадесета Национална Конференция по болнична фармация


Болничните фармацевти и държавните институции- сътрудничество за по-добри резултати в здравеопазването


Уважаеми Дами и Господа,

От името на Професионалната Организация на Болничните Фармацевти в България, имам удоволствието да Ви поканя да участвате в Единадесета Национална конференция по болнична фармация, която ще се проведе от 20-ти до 22-ри октомври 2017 г. в Хотел „Калина Палас“, гр. Трявна.

Мероприятието ще бъде кредитирано като форма на продължаващо обучение от Комисията по качество към БФС. Сертификат ще получат регистрираните участници, платили такса сертификат /таксата за сертификати се поема от самите участници/.

ТАКСА РЕГИСТРАЦИЯ

1. Членове на ПОБФБ
- Ранна регистрация, заплатена до 01 август – 50 лв.
- Късна регистрация, след 02 август и на място – 90 лв.

2. Нечленове на ПОБФБ
- Ранна регистрация, заплатена до 01 август – 150 лв.
- Късна регистрация, след 02 август и на място – 200 лв.
Таксата включва:две нощувки със закуски в Хотел „Калина Палас“, гр. Трявна на легло в двойна стая, вечеря „Добре дошли” на 20 октомври 2017, обяд на 21 октомври 2017, Официална вечеря на 21 октомври 2017, достъп до изложбена площ и конферентна зала, материали на Конференцията.

Такса регистрация можете да заплатите по банков път или на място – в офиса на ВАСТЕЛС-България. При регистрация, членовете на Aсоциацията ще имат възможност да заплатят членски внос за 2017 и предходни години. Неплатилите за 3 години /включително 2017/ губят членство. При достатъчен брой желаещи, ще бъде организиран безплатен автобусен транспорт.

Плащане:
Банкова сметка за плащане на такса регистрация в лева:
ВАСТЕЛС- България ЕООД
РАЙФАЙЗЕН БАНК – офис София 20, гр. София – 1612
Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF


С Уважение,
маг.фарм. Велина Григорова
Председател на УС на ПОБФБ


За повече информация натиснете тук

ПРОГРАМА
на
Единадесета Национална конференция по болнична фармация

20-22 Октомври 2017г., Хотел „ "Калина Палас", “, гр. Трявна

20 октомври 2017 г.(петък)
14:00 - 18:00 Регистрация и настаняване на участниците
16:45-19:00 Научна сесия в зала „Трявна“ /онкология
Модератори:
маг.-фарм. В. Григорова
маг.-фарм. Н. Червенкова

16:30-17:00 Мястото на Servier в онкологията
17:00-17:15 Romiplostim – ефикасност и безопасност в рутинната клинична практика
д-р Васко Гръкланов, МУ Пловдив
17:15-17:35 Таргетна терапия при HER2 – позитивен рак на млечната жлеза
маг.фарм.Албена Чамурджиева, ВМА София
17:35-18:15 Цитостатици и радиофармацевтици в практиката на болничния фармацевт – специфика, проблеми и решения
Проф. Милен Димитров, дф, ФФ София
18:15-18:30 Използването на CSTD (Затворена система за трансфер на цитотоксични лекарствени вещества)в разтварянето на онкологични лекарствени средства става все ПО-НЕОБХОДИМО
18:30-18:45 Ramucirumab – Разтваряне и приложение
маг.-фарм. Велина Григорова, МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище
18:45-19:00 Централизирано приготвяне на цитостатици в болничните аптеки – една година опит
дискусия
17:00-18:00 Постерна сесия на студенти от Фармацевтичните факултети на МУ София и МУ Варна
20:00-22:00 Посрещане “Добре дошли”

21 октомври 2017 г.(събота)
08:00 - 18:00 Регистрация и настаняване на участниците
08:30 - 08:45 Откриване и приветствия
08:45 - 10:00 Научна сесия в зала „Трявна“
Модератори:
маг.-фарм. В. Григорова
маг.-фарм. А. Чамурджиева

08:45 - 09:15 Аспен България – нови предизвикателства в анестезията
маг.-фарм. Недялка Червенкова, УМБАЛ „Св.Георги“, Пловдив
09:15 - 09:45 Антибиотична терапия – клинично обосновани подходи в практиката
доц.д-р Цветан Велинов, дм, УМБАЛ „Александровска“, София
09:45 - 10:05 Биологични лекарства – предизвикателства при приложението им
проф. д-р Татяна Бенишева, д.м.н.
10:05 - 10:30 Кафе пауза
10:30 - 13:30 Научна сесия в зала „Трявна“
Модератор: проф. Илко Гетов, дф
10:30 - 11:10 Прилагане на Директива 2011/62/ЕС и на системата за верификация в България
Илиана Паунова, Изпълнителен директор, Българска организация за верификация на лекарствата
11:10 - 11:50 Turning an Obligation into an Opportunity
Korina Fisher, Director of Business Development, OPTEL Healthcare, Canada
11:50 - 12:30 Допустимост на употребата на нелицензирани лекарствени продукти (off label) в педиатричната практика
проф. Валентина Петкова, д.ф.н., ФФ София
12:30 - 13:10 3D и 4D принтиране като иновационен инструмент в персонализираната медицина – пожелание или реалност? Биопринтиране – текущо състояние и перспективи
Проф. Милен Димитров, дф, ФФ София
13:10 - 13:20 ABS – Основи, предизвикателства, първи крачки към целта /обучителен семинар ЕАНР/ маг.фарм.Тихомир Диков, МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище
13:20 - 13:30 Как да внедрим антибиотичното приложение, без да разполагаме с ресурси за това? /обучителен семинар ЕАНР/ маг.фарм.Диана Никова, МБАЛ
13:30 - 14:30 Обяд
14:30 - 18:00 Научна сесия в зала „Трявна“
Модератор: доц.Евгени Григоров

14:30 - 15:00 “Стойност – базирано здравеопазване”
д-р Росен Димитров, Новартис България
15:00 - 15:15 Ecoflac plus: Функционалност без компромиси
доц.Светла Гергиева, УМБАЛ „Александровска“ София
15:15 - 15:50 Роля и място на ИАМО в контрола на фармако-терапевтичните ръководства
проф. д-р Златица Петрова, дм, маг.-фарм. Цанка Пеева, д-р Д. Георгиев, ИАМО
15:50 - 16:05 Контрол на качеството на лекарствените продукти провеждан от дирекция „Анализ на лекарствените продукти“ към Изпълнителната агенция по лекарствата
маг.-фарм. Десислава Тонова, гл. експерт, ИАЛ
16:05 - 16:25 "GAZYVARO: Нов терапевтичен подход при нелекувани пациенти с хронична лимфоцитна левкемия и съпътстващи заболявания"
доц. д-р Николай Цветков, УМБАЛ „Г.Странски"
16:25 - 16:35 Изследователски практики в болничната фармация- мост между науката и практиката - Дизайн на изследователско проучване в болнични условия. Проучвания без участие на пациенти- неинтервенционални проучвания / обучителен семинар ЕАНР/
маг.фарм.Светослав Стоев, Медицински комплекс „Д-р Щерев“, София
16:35 - 16:45 Изследователски практики в болничната фармация- мост между науката и практиката - Вдъхновяваши примери за проучвания от реалната болннична практика. Етични аспекти на проучванията / обучителен семинар ЕАНР/
маг.фарм.Велина Димитрова, МБАЛ „Надежда“ София
16:45 - 17:00 Генерална асамблея на ЕАНР – 2017
маг.-фарм. Веселина Антова – СБАЛАГ „Майчин дом“ София
20:30 - 24:00 Официална вечеря

22 октомври 2017 г.(неделя)
9:00 - 10:00 Кръгла маса в зала „Трявна“
10:00 Закриване Конференция
11:00 - 12:00 Отпътуване