Четвърта Национална Конференция по болнична фармация

29-31 Октомври 2010 г. гр. Трявна, х-л КАЛИНА ПАЛАС
ТЕМА: “Болничната фармация в България – инициативи в подкрепа на практиката”

Организационният комитет изказва благодарност на г-жа Петя Николова и екипа на фирма ЕвентИдея за ползотворното сътрудничество, за професионалната организация и провеждане на Конференцията по болнична фармация за четвърта поредна година (2007, 2008, 2009 и 2010).  За контакти: Eventidea

Stacks Image 542
Програма на Конференцията


Stacks Image 169
Новорегистрирани и подновени лекарства в България и актуални промени в лекарствената информация през 2010 година

Доц. Д-р Николай Данчев, д.м. – Зам.Декан на ФФ на МУ-София, Председател на КЛП към ИАЛ и Ръководител катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”

Stacks Image 216
"Логистика и управление на стоковите наличности", Европейска асоциация по болнична фармация – Рига, май 2010 г.

Маг.фарм. Антон Краев, Маг.фарм. Росица Бекярска-Четрокова

Stacks Image 361
"Приготвяне на магистрални предписания в болнична аптека", Европейска асоциация по болнична фармация – Хага, септември 2010 г.

Маг.фарм. Велина Григорова, Маг.фарм. Калина Станева

Stacks Image 422
Цитостатици. Изисквания при приготвяне на разтвори с цитостатици. Участие на фармацевта в лечението на онкоболните пациенти.

Мария Стефанова Камушева, Фармацевтичен Факултет - София

Stacks Image 481
Лекарствени форми на бъдещето

Радостина Благоева Крумова, Фармацевтичен Факултет - София