Пета Национална Конференция по болнична фармация

14-16 Октомври 2011 г. х-л Фламинго Гранд 5*, к.к. Албена
ТЕМА: “Болничната фармация в България – европейски предизвикателства и решения”

Организационният комитет изказва благодарност на г-жа Петя Николова и екипа на фирма Евентидея за ползотворното сътрудничество, за професионалната организация и провеждане на Конференцията по болнична фармация за пета поредна година. За контакти: Eventidea

Stacks Image 169
Представяне на участието на ПОБФБ в Генералната асамблея на ЕАНР в гр. Дъблин, Ирландия

Маг.фарм, Светла Георгиева, Маг.фарм. Сава Огнянов

Stacks Image 747
Проучване на ЕАНР за състоянието на болничната фармация в Европа

Mrs. Tajda Miharija-Gala, Директор по професионалното развитие на ЕАНР

Stacks Image 802
Академичен семинар ЕАНР – Белград, май 2011 г.

"Hospital pharmacists as part of the therapeutic drug committee"


Маг.фарм. Цветанка Вълчанова
Stacks Image 814
"Patient safety: the role of hospital pharmacists in risk management"

Маг.фарм. Кристина Митова

Stacks Image 922
Лекарствен мониторинг на антибактериалната терапия

Доц. Д-р Николай Данчев, д.м. – Зам.Декан на ФФ на МУ-София и Ръководител катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”Студентски сателитен симпозиум с участието на Българска фармацевтична студентска асоциация (БФСА)


Болничната фармация в България – Европейски предизвикателства и решения
Ердал АРОН, Студент в МУ – София, Фармацевтичен Факултет
 
Американският стандарт за болнична фармация или Минимални изисквания за “7-звездната болнична аптека”
Светослав Стоев, студент V курс, Фармацевтичен факултет, МУ - София
 
Болничната фармация в България – Европейски предизвикателства и решения
Яна Дюлгерова, Студент в МУ – София, Фармацевтичен Факултет
 
Болничната фармация – европейски предизвикателства и решения
Велина Георгиева, студент V курс, Фармацевтичен факултет, МУ - София
 
Болничната фармация в България – европейски предизвикателства и решения
Цветелина Тодорова, студент IV курс, Фармацевтичен Факултет МУ-София