Седма Национална Конференция по болнична фармация

Тема: ,,Аспекти на достъпността до лекарствените продукти и медицински изделия в болничната фармация"

гр. Велико Търново. 4-6 Октомври 2013 г., Интерхотел Велико Търново

НАУЧНА СЕСИЯ

Stacks Image 169
Stacks Image 1261
Презентация за Генерална асамблея на ЕАНР 2013

маг.фарм. Велина Григорова, СБАЛДОХЗ
Stacks Image 2908
Stacks Image 2912
Новости в законодателните изисквания към медицински изделия в България

проф. Г. Петрова, доц. А. Стоименова, гл. ас. М. Димитрова, ФФ-МУ София
Stacks Image 2964
Обществено здравеопазване и фармакоикономика /обучение на ЕАНР/

маг.фарм. Ирина Станкова, Токуда Болница
Stacks Image 3020
Финансови модели и бюджетиране /обучение на ЕАНР/

маг.фарм. Веселина Пушкарова-Антова, СБАЛ „Майчин дом”
Stacks Image 3076
Stacks Image 3080
Практическа работа с новия сайт на EAHP и EJHP

маг.фарм. Евгени Григоров
Stacks Image 3132
Презентация на Пациентски организации

Владимир Томов, Председател на Алианс на хората с редки болести в
България и Конфедерация “Защита на здравето”
Stacks Image 3188
Stacks Image 3192
Биотехнологиите в бъдещето на медицината

Проф. д-р Емил Паскалев, УМБАЛ „Александровска”
Stacks Image 3244
Stacks Image 3248
Заменими ли са моноклоналните антитела?

Чл.кор. проф. д-р Мила Власковска


Stacks Image 2382
ФОТОГАЛЕРИЯ

Копирането и използването на снимки без изришното разрешение на ПОБФБ е
СТРОГО ЗАБРАНЕНО!