Втора Национална Конференция по болнична фармация

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БОЛНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ

София, 24-26 октомври 2008 г., Дедеман хотел София Принцес
Stacks Image 3453

НАУЧНА СЕСИЯ

Stacks Image 1592
THE EUROPEAN ASSOCIATION OF HOSPITAL PHARMACISTS THE ASSOCIATION FOR ALL HOSPITAL PHARMACISTS IN EUROPE

Лектор: Jacqueline Surugue, President of EAHP, София/2008
Stacks Image 3278
АНТИБИОТИЧНА ПОЛИТИКА И РЕЗИСТЕНТНОСТ

Лектор: Доц. д-р Т. Кантарджиев, НЦЗПБ, София/2008
Stacks Image 3334
СОП В БОЛНИЧНИТЕ АПТЕКИ - ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Лектор: Маг.фарм. Светла Георгиева, София/2008


SOP_Hospital.Pharmacy.docx
Stacks Image 3390
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Лектор: Проф. Г. Петрова, д.ф.н. ФФ, МУ-София
Stacks Image 3446
ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

Лектор: Проф. д-р Николай Данчев, ФФ, МУ-София