Трета Национална Конференция по болнична фармация

ПРОТИВОРЕЧИЯ И НОВИ ПОДХОДИ В БОЛНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ

09-11 октомври 2009 г. гр. Варна, кк. Златни пясъци, хотел Мелия Гранд Ермитаж 5*

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ


НАУЧНА СЕСИЯ

Stacks Image 1662
ПОБФБ е редовен член на Европейската асоциация на болничните фармацевти – предизвикателства и очаквания

маг. фарм. Н. Първанова – Председател на ПОБФБ
Stacks Image 3652
Диагноза и лечение на острия коронарен синдром

доц. д-р Румяна Търновска, д.м. – Зам. директор по ЛД, , УМБАЛ “Александровска”
Stacks Image 3708
Лекарствени продукти с тесен терапевтичен индекс

доц. д-р Емил Паскалев, д.м.н. – Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска” , Astellas
Stacks Image 3764
Връзка между антибиотичната консумация и микробната резистентност в болничната и доболничната помощ в България

доц. д-р Бойка Маркова, д.м. – Началник лаборатория по микробиология,, УМБАЛ “Александровска”
Stacks Image 3820
Ролята на болничните фармацевти за проследяване на лекарствената безопасност

д-р Мария Попова – Директор дирекция “Контрол на лекарствената употреба”, ИАЛ
Stacks Image 3876
Фармакоикономически проучвания на разходите за лекарствена терапия в болниците (пример с пациенти след бъбречна трансплантация)

Проф. Г. Петрова, д.ф.н. – Зам. Ректор на МУ-София, Ръководител катедра “Организация и икономика на фармацията”
маг.фарм. Светла Георгиева – Управител болнична аптека, УМБАЛ “Александровска”
Stacks Image 3988
Генеричните лекарства – големи ли са малките разлики

доц. д-р Н. Данчев – Зам. Декан на ФФ на МУ-София, Ръководител катедра “Фармакология, фармакотерапия и токсикология”Студентски сателитен симпозиум с участието на Българска фармацевтична студентска асоциация (БФСА)
ТЕМА' БОЛНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО НА МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТИ В БЪЛГАРИЯ


Биотехнологични лекарствени продукти
Анна Грънчарова, ФФ, МУ-София
 
Лекарствени форми с антибиотици. Стабилност – избор на ПВ и възможност за създаване на ЛФ с изменено освобождаване
Маргарита Стоичкова, Веселина Янакиева, Велислава Вълчанова, ФФ, МУ-София, V курс
 
Нуклеарна Фармация и Радиофармацевтици
Гари Долмаян, ФФ, МУ-София, V курс