Девета Национална Конференция по болнична фармация

09 - 11 октомври 2015 г., „Витоша Парк Хотел“, гр.София

Уважаеми Колеги,

От името на Професионалната Организация на Болничните Фармацевти в България, имам удоволствието да Ви поканя, да участвате в Деветата Национална Конференция по Болнична Фармация, която ще се проведе от 09-ти до 11-ти октомври 2015 г. във „Витоша Парк Хотел“, гр.София.
Мероприятието ще бъде кредитирано като форма на продължаващо обучение от Комисията по качество към БФС. Сертификат ще получат регистрираните участници, платили такса сертификат /таксата за сертификати се поема от самите участници/.

ТАКСА РЕГИСТРАЦИЯ - ДЕЛЕГАТИ

1. Членове на ПОБФБ
- Ранна регистрация, заплатена до 30 юли – 30 лв.
- Късна регистрация, след 01 август и на място – 50 лв.

2. Нечленове на ПОБФБ
- Ранна регистрация, заплатена до 30 юли – 120 лв.
- Късна регистрация, след 01 август и на място – 150 лв.

Таксата включва: две нощувки със закуски в хотел „Витоша Парк Хотел”, гр. София, на легло в двойна стая /за участници, които не са от София/, вечеря „Добре Дошли” на 09 октомври, обяд на 10 октомври, Официална вечеря на 10 октомври, достъп до изложбена площ и конферентна зала, материали на конференцията.

Такса регистрация можете да заплатите по банков път или на място в офиса на Вастелс- България.
При достатъчен брой желаещи ще бъде организиран безплатен автобусен транспорт.
При регистрация членове на асоциацията ще имат възможност да заплатят членски внос за 2015 и предходни години. Неплатилите за 3 години /включително 2015/ губят членство.

С Уважение,
маг.фарм. Велина Григорова
Председател на УС на ПОБФБ


ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
„ВАСТЕЛС-България”
гр. София 1612, бул. “Акад. Иван Е. Гешов” 44
Тел: 0888 502 481/02 931 1117
e-mail: events@wasteels.bg
Лице за контакт: Михаела Янкулова
БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА СУМИ В ЛЕВА
РАЙФАЙЗЕН БАНК, клон Бизнес Парк София

Разплащателна сметка:
ВАСТЕЛС-България ЕООД
BG82 RZBB 9155 4037 7528 00 код: RZBBBGSF

ПРОГРАМА
на
IX Национална Конференция по Болнична Фармация
на тема
“БОЛНИЧНА И КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ – МОСТОВЕ КЪМ ПРАКТИКАТА”

09-11 Октомври 2015г., „Витоша Парк Хотел“, гр. София

Петък, 09.10.2015г.
След 14:00 Настаняване и регистрация
19:30 Вечеря – ресторант “Тоскана”

Събота, 10.10.2015г
Голяма конферентна зала

Модератор: маг.фарм. Албена Чамурджиева*

8:30 Откриване и поздравления
8:40 - 9:00 Предизвикателства в лечението на пациенти с хронична лимфоцитна левкемия и съпътстващи заболявания
доц. Юлиян Райнов, ВМА
9:00 - 10:00 Clinical Pharmacy – Translating theory into practice
Sherif Kamal, Msc Clinical Pharmacy, Cairo Univercsity, Director Department of pharmaceutical servises, Children Cancer Hospital Egypt
10:00 - 10:30 Кафе пауза
10:30 - 11:00 Сравнителен анализ между българската лекарствена политика в онкологията и избрани икономически развити страни – очаква ли се предизвестен неконтролиран ръст на публичните разходи?
проф. П. Салчев, НЦОЗА, ИИИ към БАН
проф. Т. Веков, ФОЗ,МУ Плевен
М. Драганова, ФОЗ, МУ Плевен
доц. С. Александрова-Янкулова, ФОЗ, МУ Плевен
11:00 - 11:30 Fraxiparin – когато трябва да сме сигурни
проф. д-р Петър Тифчев, Аспен България
11:30 - 12:00 Регулаторна рамка на биотехнологичните лекарствени продукти в ЕС и България
доц. Асена Стоименова, Изпълнителен директор на ИАЛ
12:00 - 12:30 Последни достижения в дългодействащите гранулоцитни колоно-стимулиращи фактори – Lonquex (lipegfilgrastim).
д-р Красимир Койнов, МБАЛ Сердика, София
12:30 - 12:50 Оптимизиране на управлението на лекарствата в болничната аптека и отделенията
Красимир Калоферов, Сол България

13:15 - 14:30 Обяд, ресторант “Тоскана”

Голяма конферентна зала
Модератор: маг.фарм. Антон Краев

14:30 - 14:50 Специални устройства, поддържащи безопасното боравене с цитостатици, използвани в Европейския съюз
маг.фарм. Весела Кавлакова-Назарова, КОЦ Пловдив
14:50 - 15:10 Съвременни тенденции при третирането на фармацевтичните отпадъци
доц. Евгени Григоров, МУ Варна
15:10 - 15:25 Novartis в онкологията
д-р Росен Димитров, Новартис България
15:25 - 15:40 Таргетна терапия – пътят към постигане на максимални резултати в грижата за пациента
маг.фарм. Цветанка Вълчанова, СБАЛХЗ София
15:40 - 15:55 JAK-инхибиторите – нов стандарт в лечението на миелофиброза
доц. Светла Георгиева, УМБАЛ “Александровска”
15:55 - 16:15 Ключови характеристики на ентералното хранене на ББраун
доц. д-р Евелина Одисеева, ВМА, София
16:15 - 16:45 Различен поглед към спешната медицина
д-р Стоян Сопотенски, УМБАЛСМ “Пирогов”
16:45 - 17:05 Генарална асамблея на ЕАНР 2015
маг.фарм. Веселина Пушкарова-Антова, СБАЛАГ “Майчин дом”
17:05 - 17:25 Доказани решения, улесняващи работата при приготвяне или разтваряне на лекарства в болничната аптека и в отделенията
Марвена Диагностика ООД
17:25 - 17:35 Мониториране на условията на съхранение на лекарствените продукти в болничната аптека
маг.фарм. Весела Кавлакова-Назарова, КОЦ Пловдив
17:35 - 17:55 Студентски панел – Магистър-фармацевтът като член на екипа за клинични изпитвания на лекарствата
18.00 Закриване на сесията

19:00 Транспортиране до хотел “Макси София” за официалната вечеря
19:30 - 24:00 Официална вечеря

Малка конферентна зала – Клинична фармация
Модератор: маг.фарм. Недялка Червенкова

14:30 Откриване на сесията
14:35 - 15:05 Практически подходи и очаквани резултати при въвеждането на клиничен фармацевт в лечебните заведения
проф. И. Гетов, Председател на БФС, Национален консултант по клинична фармация
15:05 - 15:30 Medication reconciliation (съгласуване на лекарствата) – има ли бъдеще в България?
Маг.фарм. Велина Григорова, СБАЛДОХЗ, Обучителен семинар ЕАНР
15:30 - 15:50 Нови възможности при лечението на HER 2 – позитивен рак на млечната жлеза
Проф. Галина Куртева, СБАЛ по онкология, София
15:50 - 16:20 В помощ на практиката – характеристики на комуникацията в контекста на болничното заведение – предизвикателства и перспективи
Ивайла Георгиева, клиничен психолог СБАЛДОХЗ София
16:20 - 16:40 Практическо приложение на фармакоикономическите анализи
д-р Боби Борисов, Амджен България
16:40 - 16:55 Представяне на клиничен случай
маг.фарм. Димитър Кирилов, МБАЛ “Токуда Болница София”
16:55 - 17:10 Представяне на клиничен случай 2
маг.фарм. Марияна Енева, МБАЛ за женско здраве “Надежда”
маг.фарм. Велина Димитрова, МБАЛ за женско здраве “Надежда”

17:10 Закриване на сесията

Неделя, 11.10.2015г
Малка конферентна зала


9:00 - 10:00 Кръгла маса на тема “Обсъждане промените в Наредба 28 за устройството, реда и организацията на работата в аптеките”
10:00 Закриване на конференцията
11:00 Отпътуване