Осма Национална Конференция по болнична фармация

Тема: ,,Европейски насоки в развитието на болничната фармация"

24 - 26 октомври 2014 г., хотел Сол Несебър Бей , гр.Несебър

НАУЧНА СЕСИЯ

Stacks Image 169
Stacks Image 1261
Въведение във фармакоепидемиологията. Основни термини.
/обучителен семинар на ЕАНР/

маг.фарм. Марияна Енева, МБАЛ “НАДЕЖДА”
Stacks Image 2134
Оценка на риска при фармакоепидемиологични проучвания.
/обучителен семинар на ЕАНР/

маг.фарм. Христина Лебанова
Stacks Image 1859
Основни насоки и практически умения при работа с REVMAN 5.3
/обучителен семинар на ЕАНР/

маг.фарм. Зорница Велкова, МБАЛ “Свети МИНА”
Stacks Image 1921
Генерална асамблея на ЕАНР 2014 г.


маг.фарм. Веселина Пушкарова-Антова, СБАЛАГ „Майчин дом” София
Stacks Image 1977
Introduction to pharmacovigilance


Solveig Blomvik, Managing Director, LINDEQ A/S (Denmark)
Stacks Image 2089
Stacks Image 2093
Поглед към коагулопатиите


маг.фарм. Цветанка Вълчанова, СБАЛХЗ София