Stacks Image 115

Председател на УС

Маг.фарм. Велина Христова Григорова  
Образование: 
2012г - МУ София - Специалност по "Клинична фармация"
2006г - МУ София - Магистър по "Фармация"
1999г - МУ София - Помощник-фармацевт
1992г - СУ "Климент Охридски" - Магистър по биология

Месторабота:
МБАЛ "Уни Хоспитал" гр.Панагюрище, Управител Болнична аптека

Контакти: тел: 02 9307030 email: veligrig@abv.bg

Stacks Image 50

Секретар на УС

Маг.фарм. Веселина Николаева Пушкарова-Антова 
Образование: Месторабота:
СБАЛАГ „Майчин дом” гр. София, Управител Болнична аптека

Контакти: тел: 02 9172257 email: vespush@abv.bg

Членове:


Stacks Image 59314
Маг.фарм. Албена Александрова Чамурджиева
Образование:

Месторабота:
ВМА гр. София, Управител Болнична аптека

Контакти: тел:  email:

Stacks Image 111
Доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров
Образование:
2014 г. - НЦОЗА - Доктор по "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
2013 г. - УНСС - Бакалавър по "Икономика", специалност "Финанси"
2005 г. - НБУ - Магистър по "Здравна политика и здравен мениджмънт"
2002 г. - МУ София - Магистър по "Фармация"

Месторабота:
Медицински университет - Варна и НЦОЗА

Контакти: тел:  email: evgeni.grigorov@gmail.com

Stacks Image 59301
Маг.фарм. Недялка Георгиева Червенкова
Образование:

Месторабота:
УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив, Управител Болнична аптека

Контакти: тел:  email:

Stacks Image 41
Маг.фарм. Николина Първанова Христова 
Образование:

Месторабота:
УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД гр. София, Управител Болнична аптека

Контакти: тел:  email: nina.purvanova@yahoo.com